Asiakaspalvelu

Pykäläkuja 1
80100 Joensuu

Puhelin:
029 564 8373

Puhelujen hinnat löytyvät Oikeusministeriön sivulta Puheluhinnat

Faksi:
029 564 8376

Sähköposti:
pohjois-karjala.ko(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at) -merkintä korvataan @ -merkillä

Aukioloaika: arkisin kello 8.00 - 16.15

Asiakaspalveluun jätetään mm. käräjäoikeudelle osoitetut hakemukset, lausumat, vastineet, kirjalliset vaatimukset, tyytymättömyyden ilmoitukset ja hovioikeudelle osoitetut valituskirjelmät. Asiakirjat voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse tai faksilla. Lisätietoja löytyy oikeuslaitoksen sivulta Asiointioikeuslaitoksen virastoissa .

Asiakaspalvelusta saa mm. lainvoimaisuustodistuksia sekä erilaisia hakemuslomakkeita mm. avioero-, lähestymiskielto- ja huoneenvuokra-asioihin sekä riidattomiin velkomusasioihin.

Käräjäoikeuden julkiset haasteet, konkurssien ja yrityssaneerausten valvonnat, kaupparekisteriviranomaisen haasteet sekä kuulutukset yhteisöjen sulautumisista ja jakautumisista löytyvät kuulutusrekisteristä .

Käräjäoikeuden arkistosta voi tilata asiakirjoja vuodesta 1993 alkaen. Tätä vanhemmat asiakirjat sekä kaikki Nurmeksen käräjäoikeuden asiakirjat ja kaikki perukirjat löytyvät Kansallisarkiston Joensuun toimipaikasta.

Käräjäoikeus perii käsiteltävistä asioista laissa säädetyn maksun.

Maksu tapahtuu laskutuksen kautta (pienin mahdollinen lasku 8 euroa)

Tarvittavaa oikeudellista neuvontaa ja asianajoapua annetaan asianajo- ja oikeusaputoimistoissa.

Lisätietoa käräjäoikeuden toiminnasta:

Seuraavilla oikeuslaitoksen sivuilla on selostettu tarkemmin käräjäoikeuden toimintaa ja käräjäoikeudessa käsiteltäviä asioita sekä niihin liittyviä menettelytapoja:

Käräjäoikeudet, Rikosasiat Riita-asiat Hakemusasiat,

Oikeuslaitoksen sivuilta löytyy myös lomakkeita .

Paluuetusivulle

 
Julkaistu 12.9.2017