Kanssavelallisen ja takaajan asema velkajärjestelyssä

Kun otat yhteistä lainaa tai olet takaajana jonkun toisen lainassa, olet vastuussa velan takaisinmaksusta antamasi sitoumuksen mukaisesti. Jos päävelallinen ylivelkaantuu ja hänelle myönnetään velkajärjestely, kanssavelallisena tai takaajana voi maksettavaksesi tulla se osa velasta, joka velkajärjestelyn vuoksi jää päävelalliselta maksamatta. Joissakin tapauksissa voit joutua maksamaan koko velan. Velan maksamisesta ei synny takautumisoikeutta eli et voi periä velkaa myöhemmin päävelalliselta.

Kanssavelalliselle ja takaajalle voidaan myös myöntää velkajärjestely, jos hän ei pysty maksamaan velkaa. Takaajalla on vaihtoehtoisesti mahdollisuus hakea tuomioistuimelta erillistä takaus- tai vakuusvastuun järjestelyä. Siinä voidaan pidentää takaus- tai vakuusvelan maksuaikaa, mutta velan määrään ei voida puuttua.

Apua ja neuvoja saat talous- ja velkaneuvojilta.

 
Julkaistu 31.12.2018