Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön tai perheen itsenäistä suoriutumista.

Luotto on tarkoitettu kunnassa asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esim. puuttuvien vakuuksien ja luottohäiriömerkinnän vuoksi.

Sosiaalinen luototus on lakiin perustuvaa toimintaa, mutta kunnille vapaaehtoista. Sosiaalista luottoa tarjoaa vain osa Suomen kunnista, joten tarkista asia oman kuntasi osalta. Kunta määrittelee sosiaalisen luototuksen myöntämisen perusteet.

 
Julkaistu 31.12.2018