Perinnän eteneminen ja perintäkulut

Ennakointi on laskujen maksamisessa tärkeää. Jos et pysty maksamaan laskua eräpäivään mennessä, kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä laskun lähettäjään ja sopia esimerkiksi eräpäivän siirrosta tai laskun maksamisesta osissa. Tällä tavoin saatat selvitä ilman lisäkuluja, joita maksamatta jättämisestä seuraa. Eräpäivän jälkeen alkaa kertyä viivästyskorkoa. Viivästyskorkona käytetään Euroopan Keskuspankin vahvistamaa viitekorkoa, johon lisätään 7 %.

Perintätoimet jaetaan vapaaehtoiseen sekä oikeudelliseen perintään. Vapaaehtoisessa perinnässä velkoja pyrkii saamaan maksujaan lähettämällä maksumuistutuksia ja -vaatimuksia. Mikäli vapaehtoinen perintä ei tuota tulosta, velkoja siirtää velan oikeudelliseen perintään eli ulosottoon. Velan periminen ulosottoteitse edellyttää käräjäoikeuden tuomiota, ellei velka ole suoraan ulosottokelpoinen.

Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoista perintää säätelee perintälaki, joka määrittelee kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärät ja aikarajat. Laskun perintä etenee yleensä kahden viikon jaksoissa. Mitä enemmän aikaa on kulunut alkuperäisestä eräpäivästä, sen suuremmaksi kulut muodostuvat.

Kaksi viikkoa eräpäivän jälkeen velkoja voi lähettää maksumuistutuksen. Toisen maksumuistutuksen velkoja saa lähettää kahden viikon kuluttua ensimmäisen maksumuistutuksen eräpäivästä. Maksumuistutuskulu saa olla enintään 5 euroa/muistutus. Jos et maksa laskua tässä vaiheessa, se yleensä siirtyy perintätoimistoon. Usein alkuperäinen laskuttaja siirtää saatavansa suoraan perintätoimistoon heti alkuperäisen eräpäivän mentyä ohi. Perintätoimistolla on oikeus periä maksumuistutuskulujen lisäksi erillisiä maksuvaatimuskuluja ja siksi laskun siirryttyä perintään velkamäärä kasvaa nopeasti.

Neljän viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä perintäyhtiö saa lähettää ensimmäisen maksuvaa-timuksen. Perintäkulu riippuu alkuperäisen velan määrästä.

Alkuperäinen velkaPerintäkulu
alle 100 euroa 14 euroa
100 -1000 euroa 24 euroa
yli 1000 euroa 50 euroa

Kuuden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä perintätoimisto saa lähettää toisen maksuvaatimuksen, jossa perintäkulut ovat puolet ensimmäisen vaatimuksen kuluista, eli 7, 12 tai 25 euroa. Perintäkuluja saa vaatia yleensä enintään kahdesta maksuvaatimuksesta. Useammasta kuin kahdesta maksuvaatimuksesta saa kuluja vaatia vain, jos lähettämiseen on ollut erityistä aihetta. Tällöin maksuvaatimuksessa on eriteltävä perintätoimet ja kerrottava lähettämisen erityinen syy.

Tässä vaiheessa perintää velan määrä on noussut alkuperäisestä summasta jo kymmenillä euroilla, mutta toistaiseksi olet selvinnyt ilman maksuhäiriömerkintää. Jos sinulla on maksukykyä, kannattaa tehdä maksusuunnitelma perintätoimiston kanssa, jotta velkamäärä ei enää tästä kasva. Perintätoimistolla on oikeus veloittaa maksusuunnitelman laatimisesta 20-50 euroa riippuen velan ja maksuerien määrästä.

Perinnän kokonaiskuluille on saman velan osalta määrätty enimmäismäärät. Enimmäismäärät ovat:

Alkuperäinen velkaPerintäkulu enintään
alle 100 euroa 60 euroa
100-1000 euroa 120 euroa
yli 1000 euroa 210 euroa

Enimmäismäärän saa ylittää vain silloin, jos perintä on perustellusti ollut poikkeuksellisen vaikeaa.

Oikeudellinen perintä

Kun alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut vähintään kahdeksan viikkoa ja toisesta maksuvaatimuksesta on kulunut kaksi viikkoa, velkoja tai perintätoimisto voi hakea saatavalleen käräjäoikeudelta tuomion. Velkaa voidaan tämän jälkeen periä ulosottoteitse.

Perintäyhtiölle aiheutuu kuluja haastehakemuksen tekemisestä käräjäoikeudelle. Kulut veloitetaan velalliselta, jolloin velan määrä nousee kerralla reippaasti. Vaikka velkasi on siirtynyt käräjäoikeuden käsiteltäväksi, voit vielä tässä vaiheessa välttyä maksuhäiriömerkinnältä maksamalla koko velkasumman oikeudenkäyntikuluineen. Jos et pysty maksamaan koko summaa, voit yleensä tehdä perintäyhtiön kanssa maksusopimuksen ja maksaa saatavan erissä. Tällöin et voi enää välttyä maksuhäiriömerkinnältä, mutta vältät asian siirtämisen ulosottoon. Nämä oikeudenkäyntimaksut lisäävät velan määrää 110-240 euroa velan suuruudesta riippuen.

Käräjäoikeus lähettää sinulle vastauspyynnön velkojasi tekemään haastehakemukseen. Jos velka on aiheellinen ja riidaton, käräjäoikeus antaa yksipuolisen tuomion, josta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietoihin. Tuomio on peruste sille, että velkaa voidaan periä ulosotossa.

Tämän jälkeen ulosottomies lähettää sinulle vireilletuloilmoituksen, jossa on velkaa koskevat tiedot sekä maksukehotus. Jos et pysty vapaaehtoisesti maksamaan velkaa, tulojasi joudutaan ulosmittaamaan. Myös omaisuuttasi voidaan ulosmitata velkojen maksamiseksi. Lisäksi ulosotto veloittaa sinulta toimenpidemaksuja. Velallisen toimeentuloa varten ulosmittaamatta jätetään aina suojaosuus. Suojaosuutta laskettaessa huomioidaan samassa taloudessa asuvat ja velallisen elatuksen varassa olevat perheenjäsenet.

Valtion tai kunnan perimät maksut ja pakolliset vakuutusmaksut ovat yleensä ulosmitattavissa ilman oikeuden päätöstä eli ne ovat suoraan ulosottokelpoisia. Tällaisia ovat esimerkiksi sakot, verot, kunnalliset pysäköintimaksut, liikennevakuutusmaksut sekä terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin potilasmaksut. Jos maksat velat ulosotosta tulevalla maksukehotuksella, näistä veloista ei tule maksuhäiriömerkintää.

Perinnän eteneminen

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana
 
Julkaistu 22.10.2019