Telefonservice

Per telefon kan du fråga om råd för rättshjälp eller andra allmänna råd för ärenden vid myndigheten.

Du kan även boka tid till rättsbiträdets telefonservice eller ett möte med ett rättsbiträde. Du ska alltid boka tid till telefonrådgivning och ett möte med ett biträde.

Du får utan kostnad juridisk telefonservice av offentliga rättsbiträden i okomplicerade ärenden. Telefonservice är kortvarig hjälp som ges en gång för kundens juridiska problem. Före rådgivningen görs en jävsutredning. Rättshjälpsbyrån bedömer om råd kan ges eller om kunden ska vägledas till att boka tid till en rättshjälpsbyrå. Rättsbiträdet ringer från ett nummer som börjar med 0295.

Telefontjänsten betjänar på numret 029 56 60230.

Publicerad 7.2.2021