Rättshjälpsbyråernas digitala tjänster

Rättshjälpsbyråernas digitala tjänster erbjuder nya alternativ när det gäller tillgången till rätthjälpstjänster. Du behöver inte alltid nödvändigtvis personligen besöka en rättshjälpsbyrå utan du kan använda till exempel din smarttelefon eller dator för att få rådgivning, lämna in en ansökan om rättshjälp, boka en tid eller till och med sköta ditt ärende från början till slut.

Rättshjälpens chattjänst

I chattjänsten ger rättsbiträdena och rättshjälpssekreterarna allmän juridisk rådgivning och rättshjälpsinformation. Chattjänsten kräver ingen registrering utan frågorna ställs anonymt. Du kan inte sköta ditt eget ärende via chattjänsten, men du kan få råd om hur ett rättsligt problem kan hanteras eller bli rekommenderad att vända dig till ett lagfaret biträde. Du kan också vägledas till att kontakta en rättshjälpsbyrå.

Chattjänsten finns tillgänglig på rättshjälpens webbplats. Tjänsten är öppen vardagar kl. 10-12. Du kan chatta på svenska tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 10 -12.

Rättshjälpens e-tjänster

På vissa ekonomiska villkor kan den som behöver juridiska tjänster får rättshjälp helt eller delvis med statlig finansiering. Med rättshjälpsräknaren som finns i rättshjälpens e-tjänst kan du först räkna ut om de ekonomiska villkoren uppfylls. Efter det kan du logga in i systemet med sina nätbankskoder och lämna in en elektronisk ansökan om rättshjälp. I ansökan ska du ange uppgifter om dina inkomster och din förmögenhet samt en redogörelse för ärendet för vilket du söker rättshjälp. Rättshjälpsbeslutet sänds till dig som ett e-brev. Om du har ett medborgarkonto, skickas beslutet till det. I e-tjänsten kan du också bläddra i rättshjälpsbyråernas lediga tider och boka tid hos en byrå.

Distansservice

I många fall kan ett rättshjälpsärende skötas på distans. Detta betyder att klienten är i kontakt med rättsbiträdet eller rättshjälpssekreteraren via en videoförbindelse. Därför kan till exempel sådana ärenden kräver att ett dokument undertecknas av både klienten och biträdet på samma gång inte skötas på distans. Rättshjälpsbyrån utreder i varje enskilt fall särskilt om ärendet kan skötas med hjälp av distansservice.

Du kan inte själv kontakta byrån via en videoförbindelse utan du ska alltid komma överens om distansmöten på förhand, antingen per telefon eller på plats, och därefter skickar byrån en inbjudan till online-möte till din e-postadress. För att kunna utnyttja distansservice ska du ha ett e-postkonto och en dator eller en mobilapparat med internetuppkoppling, kamera, mikrofon och högtalare eller hörlurar. Användning av online-mötestjänsten kan dessutom förutsätta att du laddar ner gratisprogrammet Skype for Business.

 
Publicerad 20.9.2017