E-tjänsten

Ekonomi- och skuldrådgivningen betjänar också elektroniskt.

När du loggar in i e-tjänsten skapas ett ärendekonto för ekonomi- och skuldrådgivning. Du kan sköta ärenden på ett informationssäkert sätt i tjänsten. Tjänsten är konfidentiell och avgiftsfri.

När du använder tjänsten för första gången ber vi dig fylla i en blankett för förhandsuppgifter om din ekonomiska situation. I den ska du berätta för oss om din nuvarande ekonomiska situation och om de omständigheter som lett till den, vilka frågor du funderar över och vad du önskar få hjälp med.

Ditt kundförhållande till ekonomi- och skuldrådgivningen börjar efter att du har lämnat in blanketten för förhandsuppgifter. Ekonomi- och skuldrådgivaren svarar dig i e-tjänsten eller kontaktar dig per telefon.

I e-tjänsten kan du skicka och ta emot meddelanden, utfärda en elektronisk fullmakt och lämna in handlingar. Ekonomi- och skuldrådgivaren berättar under processens gång vilka handlingar som behövs för att främja ditt ärende.

När du lämnar in handlingar via e-tjänsten:

  • Skicka handlingarna i första hand i pdf-format.
  • Om du skickar foton av handlingarna, kontrollera att de är tydliga och av god kvalitet.
  • Namnge bilagorna (t.ex. elräkning.pdf).
  • Om du använder en dator, spara och namnge alla bilagor först på datorns skrivbord. Öppna e-tjänsten och dra med musen in bilagorna på den angivna platsen på skärmen.
Tack på förhand för att du följer våra anvisningar.


Identifieringen sker med egna bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.

Hur fungerar e-tjänsten?

När du använder tjänsten för första gången:
  1. Identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.
  2. Klicka på ”Börja” på startsidan.
  3. Ekonomi- och skuldrådgivningen betjänar vid rättshjälpsbyråerna. Välj vilken byrå du vill uträtta ditt ärende hos.
  4. Lämna uppgifter om din ekonomiska situation: dina inkomster, dina boendeutgifter, din förmögenhet och din skuldsituation.
  5. När ekonomi- och skuldrådgivningen har svarat dig via e-tjänsten får du ett meddelande till den e-postadress eller det mobiltelefonnummer du uppgett.
  6. Kom överens med ekonomi- och skuldrådgivaren om fortsättningen.
Obs! Tjänsten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer.

Publicerad 9.12.2022