Klara din ekonomi

Att klara sin ekonomi hör till de livsfärdigheter som alla kan lära sig. Pengar påverkar så gott som allt vi gör, så det är viktigt att vara förtrogen med sin ekonomi och penninghantering. Att ha ordning på sin ekonomi innebär att inkomsterna räcker till för att betala utgifter och räkningar. Vid överskuldsättning har man inte längre kontroll över sin ekonomi.

Publicerad 2.12.2020