Kym­mene­da­lens in­tres­se­be­vak­nings­by­rå

Till by­råns in­ne­håll.

Te­le­fon­ser­vice

Växel 029 565 2530 vardagar
kl. 8–16.15.

Intressebevakarna och intressebevakningssekreterarna är anträffbara via telefon vardagar kl. 9–11.

Kundmöten endast med tidsbokning.

E-post

Du kan även uträtta ärenden per e-post. Ämbetsverkets e-postadress är kymenlaakso.edunvalvonta(at)oikeus.fi. Ersätt (at)-tecknet med @.

Be­sök in­tres­se-
­be­vak­nings­by­rån

På plats får du hjälp med att uträtta ärenden. Boka tid i förväg om du vill besöka en intressebevakare.

Lista över verksamhetsställen finns på botten av sidan.

Di­stansmö­ten

Du kan träffa intressebevakningens personal via video på din egen enhet eller vid kommunens ärende-hanteringsställe.

Kontakt

fredrikshamn, iitti, kotka, kouvola, miehikkälä, pyttis, virolahti.

Förteckningen över verksamhetsställen