Helsing­fors hov­rätt

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen

Helsingfors hovrätt

Besöksadress:
Sundholmsstranden 7 I
Helsingfors
Postadress:
PB 132
00181 Helsingfors
Telefonnummer:
029 56 40789 (registratorskontor)
Fax:
029 56 40512
E-post:
Växel:
029 56 40500