Vä­stra Ny­lands tings­rätt

Väst­ra Ny­lands tings­rätt har flyt­tat.

Västra Nylands tingsrätt har flyttat till det nya tingshuset i Esbo. Tingshuset har adressen Marvägen 4, 02150 Esbo. Marvägen finns i Otnäs.

Domstolens sammanträden hålls i det nya tingshuset och på Raseborgs sammanträdesplats. Verksamhetsstället och rättssalarna i Lojo samt sammanträdesplatsen i Kyrkslätt har läggts ned. Delgivningsjouren fortsätter i Lojo och Raseborg.

Kontakt

esbo, grankulla, högfors, hangö, ingå, kyrkslätt, lojo, raseborg, sjundeå, vichtis.

Förteckningen över verksamhetsställen