Vill­man­strands rätts­hjälps­by­rå

Till by­råns in­ne­håll.

Ring rätts­hjälps­by­rån

Boka tid eller fråga om råd vardagar
kl. 8–16.15.

Tel. 029 566 0300

Di­gi­tal ären­de­han­te­ring

Uträtta ärenden digitalt när det passar dig bäst.

I den digitala ärendehanteringen kan du göra en preliminär beräkning för att se om du har rätt till rättshjälp och du kan lämna en ansökan om rättshjälp.

Kom på be­sök

På plats får du hjälp med att uträtta ärenden. Boka tid för ett personligt besök.

En förteckning över verksamhetsställena finns längst ned på sidan.

Boka ett di­stansmö­te

Du kan träffa ett offentligt rättsbiträde via en video på din egen enhet eller vid kommunens ärendehanteringsställe.

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen