Avgöranden

På denna webbplats finns de avgöranden av alla andra domstolar än tingsrätterna som publicerats på svenska.


De förkortningar som används som identifikation för avgörandena hänvisar till domstolarnas namn: HD (högsta domstolen), HFD (högsta förvaltningsdomstolen), HelHovR (Helsingfors hovrätt), I-SHO (Östra Finlands hovrätt), RHO (Rovaniemi hovrätt), ÅboHovR (Åbo hovrätt), VaaHo (Vasa hovrätt), FD (förvaltningsdomstolen), AD (arbetsdomstolen), MD (marknadsdomstolen), FD (försäkringsdomstolen).

Publicerad 9.11.2020