Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är högsta instans bland förvaltningsdomstolarna och utövar den högsta domsrätten i förvaltningsprocessuella ärenden.

Vilka ärenden handlägger högsta förvaltningsdomstolen?

Högsta förvaltningsdomstolen har till uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden samt genom att avgöra ändringssökande övervaka att myndigheternas beslut är lagenliga. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta och sista domstolsinstans som avgör frågan om ett förvaltningsbeslut är lagenligt.

Läs mer om högsta förvaltningsdomstolens uppgifter på HFD:s egen webbplats .

Publicerad 8.3.2024