Den enhetliga patentdomstolen och dess lokala avdelning i Finland

Den enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court, UPC) inleder sin verksamhet 1.6.2023. Samtidigt inleder Finlands lokala avdelning vid den enhetliga domstolen sin verksamhet. Således kan tvister som omfattas av den enhetliga patentdomstolens behörighet avgöras också i Finland.

Lagen om den enhetliga patentdomstolens lokala avdelning i Finland antogs redan 2016. Genom lagen beslöt man att inrätta en lokal avdelning i Finland av den enhetliga patentdomstolens förstainstansrätt. Tröskeln för ikraftträdande av avtalet om en enhetlig patentdomstol nåddes i februari 2023, då Tyskland deponerade sitt åtagandebrev. På så sätt träder patentdomstolsavtalet och det enhetliga patentsystem som utgör den andra delen av reformen av det europeiska patentsystemet i kraft 1.6.2023.

Finlands lokala avdelning vid den enhetliga patentdomstolen finns i Helsingfors och finns i anslutning till marknadsdomstolen och dess lokaler. Vid Finlands lokala avdelning kan finska, svenska eller engelska användas som rättegångsspråk. Avdelningen sysselsätter en marknadsrättsdomare på deltid.

Den första instansen i den enhetliga patentdomstolen, dvs. förstainstansrätten, består av en central avdelning och lokala och regionala avdelningar. Överinstansrätten i andra instans är däremot centraliserad och belägen i Luxemburg.

Den enhetliga patentdomstolen är en överstatlig domstol som inrättats genom ett internationellt avtal. Således är Finlands lokala avdelning vid den enhetliga patentdomstolen inte en del av Finlands domstolsväsende.

Publicerad 29.5.2023