Medling i vårdnadstvister vid tingsrätten med hjälp av ett sakkunnigbiträde

Domstolsmedling i vårdnadstvister är ett alternativ till en lång och ansträngande rättegång. Avsikten är att medling i domstol ska användas som en särskild medlingstjänst då den hjälp som erbjudits föräldrarna inom ramen för andra tjänster i samband med skilsmässor har visat sig vara otillräcklig.

Publicerad 7.6.2022