Handläggningsskedena i ett ärende

Vid förvaltningsdomstolen handläggs ärendena huvudsakligen i ett skriftligt förfarande, men också muntliga förhandlingar är rätt vanliga i synnerhet i utlänningsärenden och barnskyddsärenden. Dessutom kan förvaltningsdomstolen hålla muntliga förberedelser samt förrätta syn och inspektioner.

Publicerad 26.11.2020