Lagakraftsbevis

När en part begär att ett beslut som gäller parten ska verkställas av en myndighet, kan myndigheten först ålägga parten att av förvaltningsdomstolen skaffa ett bevis över att beslutet inte har överklagats under besvärstiden, dvs. att beslutet har vunnit laga kraft.

Publicerad 26.11.2020