Avgifter

Rättegångsavgifter och ansökningsavgifter tas ut som ersättning för behandlingen av ett ärende och för vidtagna åtgärder i domstolarna. Avgiften innefattar ersättning för en expedition som innehåller ett avgörande eller ett interimistiskt beslut i ärendet.

Publicerad 3.1.2022