Rättegångsavgifter vid förvaltningsdomstolarna

För största delen av förvaltningsdomstolens beslut tas ut en rättegångsavgift. Personer som har beviljats rättshjälp behöver inte betala någon rättegångsavgift. Rättegångsavgifter tas inte heller ut, om förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden.

Publicerad 3.1.2022