Asiakaspalvelu ja asiointi

Kirjaamon henkilökunta palvelee sinua arkisin kello 8.00 - 16.15.

Asiointi puhelimitse ja sähköisesti

Voit ottaa meihin yhteyttä

  • puhelimitse 029 56 47315
  • sähköpostitse kanta-hame.ko(at)oikeus.fi
  • suomi.fi -verkkopalvelun kautta

Kirjaamosta saat opastusta ja neuvontaa menettelykysymyksissä, mutta tuomioistuin ei saa antaa asianajollisia neuvoja.

Mikäli tarvitset asianajollisia neuvoja, ota yhteyttä oikeusaputoimistoon , asianajotoimistoon tai lakiasiaintoimistoon. Lisätietoa asianajajista löydät asianajajaliiton sivuilta.

Kirjaamosta voit myös tilata asiakirjoja ja moittimattomuustodistuksia .

Puheluiden hinnat

Puhelun hinta 0295-alkuiseen numeroon kotimaassa: matkapuhelimesta liittymäsopimuksen mukainen hinta, lankapuhelimesta asiakkaan liittymäsopimuksen mukainen paikallisverkkomaksu. 0295-alkuiset numerot ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määritelmän mukaisia valtakunnallisia siirrettävissä olevia operaattorista riippumattomia numeroita, joihin ei sisälly palvelu- tai muita erityismaksuja.

Puhelun hinta 0100-alkuiseen kansalaisten asiointinumeroon tai matkapuhelinverkon numeroon (esimerkiksi 040- tai 050-alkuiseen numeroon): soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

Ulkomailta soitetun puhelun hinnan määrittelee paikallinen operaattori.

Asiointi henkilökohtaisesti

Asiakaspalvelu sijaitsee 3. kerroksessa, jonne on käynti vain hissillä. Tila sijaitsee heti hissistä tultaessa vasemmalla ja jos huone ei ole varattu käy sisään, paina kutsunappia ja odota. Asiakaspalvelijamme tulee paikalle mahdollisimman pian.

Asiakaspalveluun voit jättää käräjäoikeudelle osoitetun asiakirjan, esimerkiksi hakemuksen, lausuman, kirjallisen vaatimuksen, tyytymättömyyden ilmoituksen tai hovioikeudelle osoitetun valituskirjelmän.

Tiedoksiantoon liittyvissä asioissa haastemiehet palvelevat asiakkaita K-kerroksessa.

Kaikille oikeustalossa asioiville suoritetaan turvatarkastus .

Asiakirjojen toimittamistavat

Tuomioistuinlaitoksen sivuilta löydät tietoa asiakirjojen eri toimittamistavoista .

Turvaviesti

Suositeltava tapa toimittaa salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat tuomioistuimiin on oikeusministeriön turvaviesti . Palvelun käyttäminen on ilmaista, helppoa ja turvallista.

Kun turvaviesti lähetetään tuomioistuimen virastopostiin, viestin otsikkoon ja sisältöön tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot (nimi, mihin liittyy jne.), jotta tuomioistuimen henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy ja keneltä se on.

Ohje turvaviestin lähettämiseen [pdf, 671.0 kB]

Lomakkeet

Tuomioistuinlaitoksen sivuilta löydät lomakkeita (mm. avioero- ja lähestymiskieltoasioissa).

Asiakirjan kuolettamista koskevan lomakkeen ja ohjeita löydät käräjäoikeutemme omalta sivulta Asiakirjan kuolettaminen .

Lomakkeita saat myös käräjäoikeuden asiakaspalvelusta.

Summaariset riita-asiat

Kanta-Hämeen toimialueen summaariset riita-asiat käsittelee Varsinais-Suomen käräjäoikeus .
Asian käsittely voi kuitenkin siirtyä Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen, mikäli vastaaja riitauttaa asian.

Tuomioistuinlaitoksen sivuilta löydät tietoa summaarisesta riita-asiasta ja sähköisestä asioinnista summaarisissa riita-asioissa .

Maksuajan hakeminen sakolle

Jos sinut on käräjäoikeuden tuomiolla tuomittu maksamaan sakkoa tai valtiolle tulevaa korvausta, voit tarvittaessa hakea maksuaikaa Oikeusrekisterikeskukselta .

Maksuajan hakeminen käräjäoikeuden käsittelymaksulle

Jos olet saanut laskun käräjäoikeuden perimästä käsittelymaksusta ja tarvitset siihen maksuaikaa, ota yhteyttä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) asiakaspalveluun puhelimitse 029 55 63700.

Käräjäoikeuden ratkaisusta valittaminen hovioikeuteen

Asian ratkaisemisen yhteydessä asianosaisille annetaan kirjalliset ohjeet muutoksen hakemiseksi. Ohjeita on myös saatavilla käräjäoikeuden kirjaamossa.

Tuomioistuinlaitoksen sivuilta löydät lisätietoa muutoksenhausta .

Lisätietoa käräjäoikeudessa käsiteltävistä asioista

Tuomioistuinlaitoksen sivuilta löydät lisätietoa käräjäoikeuksista ja niissä käsiteltävistä seuraavista asioista:


  • perheasiat (avioliitto, avioero, huoltajuus ja tapaaminen, adoptio, kuolemantapaukset ja perintö)‍
  • riita-asiat (riita-asian käsittelyn vaiheet, summaarinen riita-asia, sovittelu, ryhmäkanne, maaoikeusasiat)
  • rikosasiat (rikosasian käsittely, oikeudenkäynnin vaiheet, seuraamukset, lähestymiskielto, pakkokeinot)


Julkaistu 4.1.2024