Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen

Helsingfors verksamhetsstället

Besöksadress:
Porkalagatan 13 J
00180 Helsingfors
Postadress:
PB 600
00181 Helsingfors
Telefonnummer:
029 56 60120
Fax:
029 56 60139
E-post: