Helsingfors Rättshjälpsbyrå

Fr.o.m. 1.10.2016 byrån omfattas av Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Ordnandet av ekonomi- och skuldrädgivningen överförs fr.o.m. den 1 januari 2019 f ra n de nuvarande serviceproducenterna tili rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten och Servicen ska produceras av rättshjälps-byräerna. Ändringen grundar sig pä lagen om ekonomisk rädgivning och skuldrädgivning (813/2017).

Lähimmät kunnat: Helsingfors

Rättshjälp i Helsingfors
Besöksadress: Tingshuset, Porkalagatan 13 G, 2. vån, 00180 Helsingfors
Postadress: PL 600, 00181 Helsingfors

Telefonnummer: 029 56 60120, tidsbeställning må - fre kl 9.00 - 11.00 och 12.00 - 15.00
Fax: 029 56 60139
E-post: helsinki.oikapu(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt at med @.
Ekonomi- och skuldrådgivningen i Helsingfors

Telefonväxel må -rr kl. 8.00 - 16.15.

Rådgivning per telefon må - to kl 10.00 - 12.00


Besöksadress: Tingshuset, Porkalagatan 13 J, 00180 Helsingfors
Postadress: PL 600, 00181 Helsingfors

Telefonnummer: 029 56 60123
Fax: 029 56 60159
E-post: helsinki.velkaneuvonta@oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt at med @.
 
Publicerad 28.6.2019