Kontakt

Rättshjälp i Helsingfors

Besöksadress:
Porkalagatan 13 G
2. vån
00180 Helsingfors
Postadress:
PL 600
00181 Helsingfors
Telefonnummer:
029 56 60120
Fax:
029 56 60139
E-post: