Helsing­fors Rätts­hjälps­by­rå

Till Helsing­fors rätts­hjälps­by­rås si­dor

Kom på be­sök

På plats får du hjälp med att uträtta ärenden. Boka tid för ett personligt besök.

Lista över verksamhetsställen på botten av sidan.

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen

Helsingfors verksamhetsstället

Besöksadress:
Porkalagatan 13 J
00180 Helsingfors
Postadress:
PB 600
00181 Helsingfors
Telefonnummer:
029 56 60120
Fax:
029 56 60139
E-post: