Underhållsräknare - Elias

Justitiministeriet har år 2007 (2007:2) publicerat direktiv hur man skallbedöma storleken på underhåll till barn. Utgående från dessa direktiv har vid byrån sedan hösten 2007 utvecklats etthjälpmedel för beräknande av underhåll - Elias. Utvecklingen har varit möjlig endast vid den respons kommit från andra rättshjälpsbyråer och de rättsbiträden som verkar vid dem.

Bilagor

Elias2_sv.xlsx [xlsx, 45 KB]
Elias2_fi.xlsx [xlsx, 46 KB]

Publicerad 19.2.2020