Underhållsräknare - Elias

Justitiministeriet har år 2007 (2007:2) publicerat direktiv hur man skall bedöma storleken på underhåll till barn. Utgående från dessa direktiv har vid byrån sedan hösten 2007 utvecklats ett hjälpmedel för beräknande av underhåll - Elias. Utvecklingen har varit möjlig endast vid den respons kommit från andra rättshjälpsbyråer och de rättsbiträden som verkar vid dem.

Räknaren, som kan laddas ner via länkarna nere på sidan, fungerar i Microsoft Office Excel, samt eventuellt också i Calc-programmen.

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå eller dessa tjänsteinnehavare är inte på något sätt ansvariga för eventuella felaktigheter i räknaren. Feedback eller påpekanden om felaktigheter kan sändas till pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi.

Elias2_fi.xltx (xltx, 0.04 Mt) Elias2_sv.xltx (xltx, 0.04 Mt)
 
Publicerad 19.2.2020