Besöksförbud

Ett besöksförbud innebär att man för att skydda en persons liv, hälsa, frihet, eller frid kan förbjuda någon annan att ta kontakt med denna person. Syftet med lagen om besöksförbud är att förebygga brott och förbättra möjligheterna att ingripa i allvarligt trakasseri.

Publicerad 5.1.2021