Handläggning av brottmål

Brottmål handläggs vid allmänna domstolar d.v.s. vid tingsrätten, hovrätten samt högsta domstolen.

Publicerad 5.1.2021