Äktenskap

Äktenskap kan ingås antingen genom kyrklig eller borgerlig vigsel. På denna webbplats berättas om borgerlig vigsel.


Kyrklig vigsel får förrättas inom evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkan av en präst. Vissa andra religionssamfund har också fått vigselrätt.

Publicerad 7.12.2020