Käräjäoikeudessa käsiteltävät asiat

Käräjäoikeudessa käsitellään riita-asioita, rikosasioita ja hakemusasioita.

Julkaistu 22.3.2021