Käräjäoikeudessa käsiteltävät asiat ja lomakkeet

Käräjäoikeudessa käsitellään riita-asioita, rikosasioita ja hakemusasioita.

Riita-asiat

Riita-asioissa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa. Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta tai kaupan purusta.

Riidattomiin velkomus- ja huoneenvuokra-asioihin on saatavilla haastehakemuslomake käräjäoikeuden kansliasta.

Oikeushallinnossa on kesäkuussa 2011 otettu käyttöön internet-palvelu, joka mahdollistaa riidattoman velkomusasian vireillepanon internetin kautta käräjäoikeudessa ja velan perinnän jatkamisen ulosotossa.

Rikos-asiat

Rikosasian oikeudenkäynnissä selvitetään, onko epäilty syyllistynyt rikokseen ja päätetään, millainen rangaistus tekijälle teostaan määrätään.

Rikosasia voi olla esimerkiksi varkaus, pahoinpitely tai muu rangaistava teko. Rikosasian käsittelyyn liittyy useimmiten uhrin eli asianomistajan vahingonkorvausvaatimus. Oikeuslaitoksen käräjäoikeussivuilla on lisätietoja riita- ja rikosasioiden käsittelystä.

Hakemusasiat

Hakemusasioita ovat muun muassa avioeroasiat, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat, edunvalvojan määrääminen, pesänjakajan määräys, konkurssi sekä yksityishenkilön velkajärjestely.

Avioehtosopimuksen rekisteröinti ja isyyden tunnustamisen vahvistaminen ovat siirtyneet 01.03.2003 maistraattiin.

Avioerohakemus.pdf (pdf, 0.24 Mt)

Velkajärjestelyasiat

Velallisen tai takaajan on haettava yksityishenkilön velkajärjestelyä kotikuntansa käräjäoikeudesta. Lisätietoja velkajärjestelystä on oikeuslaitoksen sivulla. Velkajärjestelyä haetaan oikeusministeriön vahvistamalla lomakkeella. Lomakkeita on saatavilla käräjäoikeuden kansliasta, oikeuslaitoksen sivuilta sekä velkaneuvonnasta.Velkajärjestelyä hakevan on syytä kääntyä aluksi velkaneuvojan puoleen.

Kiinteistöasiat

Lainhuudot ja kiinnitykset sekä muut kiinteistöjen kirjaamisasiat ovat siirtyneet 1.1.2010 maanmittauslaitoksen hoidettaviksi.

Lisätietoa asiasta www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot


ERITYISASIARYHMÄT ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN ALUEELLA

Maaoikeusasiat

- Itä-Uudenmaan käräjäoikeus toimii maaoikeutena ja sen tuomiopiiri vastaa nykyisen Vantaan käräjäoikeuden maaoikeusasioiden tuomiopiiriä.

- Vantaan käräjäoikeudessa vireillä olevat maaoikeusasiat siirtyvät käsiteltäviksi uudessa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Ulosottovalitukset

- Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei käsittele lainkaan ulosottovalitusasioita.

- Näissä asioissa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden alueella toimivaltainen käräjäoikeus on 1.1.2019 alkaen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus.

- Vantaan käräjäoikeudessa vireillä olevat ulosottovalitusasiat käsitellään loppuun uudessa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Yrityssaneerausasiat

- Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei käsittele lainkaan yrityssaneerausasioita.

- Näissä asioissa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden alueella toimivaltainen käräjäoikeus on 1.1.2019 alkaen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus.

Ryhmäkanneasiat

- Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei käsittele lainkaan ryhmäkanneasioita.

- Näissä asioissa koko Suomessa toimivaltainen käräjäoikeus on 1.1.2019 alkaen Helsingin käräjäoikeus.

Sotilasoikeudenkäyntiasiat

- Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei käsittele lainkaan sotilasoikeudenkäyntiasioita.

- Näissä asioissa toimivaltaisia ovat 1.1.2019 alkaen Helsingin, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet sen mukaan, joka sijaitsee lähinnä joukko-osastoa.

Merioikeusasiat

- Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei käsittele lainkaan merioikeusasioita.

- Näissä asioissa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden alueella toimivaltainen käräjäoikeus on 1.1.2019 alkaen Helsingin käräjäoikeus.

Summaariset riita-asiat

- Summaaristen riita-asioiden (riidattomien velkomisasioiden) käsittely on keskitetty 1.9.2019 alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen, joista yksi on Itä-Uudenmaan käräjäoikeus. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu Uudenmaan maakunta, lukuun ottamatta Helsingin kaupunkia, sekä Pyhtään kunta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee 1.9.2019 lukien paitsi oman tuomiopiirin myös Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin alueen summaariset riita-asiat.

Ennen 1.9.2019 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen saapuneet summaariset asiat käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Näissä yhteydenotot sähköpostitse ja puhelimitse tulee edelleen tehdä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

Sähköinen asiointi on säädetty 1.9.2019 alkaen pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimivalle yksityishenkilölle, joka voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuteen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona. Täten voi menetellä poikkeuksellisesti myös silloin, kun haastehakemusta ei voida laatia sähköisessä asiointipalvelussa tai Santra-järjestelmässä.

Sähköpostiosoite: ita-uusimaa.summaariset.ko(a)oikeus.fi

LISÄTIETOJA:

Osaston johtaja Jyrki Rinnemaa, puh. 050 380 9008, sähköposti: jyrki.rinnemaa(a)oikeus.fi


 
Julkaistu 16.4.2020