Käräjäoikeudessa käsiteltävät asiat

Käräjäoikeudessa käsitellään riita-asioita, rikosasioita ja hakemusasioita.

Julkaistu 11.1.2021