An­vänd e-tjäns­ten

Uträtta dina ärenden elektroniskt när det passar dig bäst.

Ring eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning­en

Diskutera med en ekonomi- och skuldrådgivare på vardagar kl. 9.00–12.00.

Reservera tid för samtalet och förbered dig på att ge information om dina inkomster, utgifter och skulder. Tidsbokningen sker i samband med samtalet.

Ring numret 029 566 0123.

På numret får du också information om uträttande av ärenden på vardagar kl. 8.00–16.15.

Boka in ett möte

Om du vill boka in ett möte kan du ta kontakt per telefon eller via e-tjänsten. Du kan träffa en ekonomi- och skuldrådgivare på plats eller på distans.

Be­sök eko­no­miråd­giv­ning­en

Ekonomirådgivningen ger hjälp i mindre och större ekonomifrågor. Du kan kontakta Ekonomirådgivningen utan att boka tid, med låg tröskel.

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen

Helsingfors verksamhetsställe

Besöksadress:
Porkalagatan 13 J
00180 Helsingfors
Postadress:
PB 600
00181 Helsingfors
Telefonnummer:
029 56 60123
E-post: