An­vänd e-tjäns­ten

Uträtta dina ärenden elektroniskt när det passar dig bäst.

Ring eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning­en

Diskutera med en ekonomi- och skuldrådgivare på vardagar kl. 9.00–12.00.

Du kan få svar på många frågor redan under det första samtalet. Reservera tid för samtalet och förbered dig på att ge information om dina inkomster, utgifter och skulder.

Ring numret 029 566 0233

På numret får du också information om uträttande av ärenden på vardagar kl. 8.00–16.15.

Boka in ett möte

Om du vill boka in ett möte kan du ta kontakt per telefon eller via e-tjänsten. Du kan träffa en ekonomi- och skuldrådgivare på plats eller på distans.

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen