An­vänd e-tjäns­ten

Uträtta dina ärenden elektroniskt när det passar dig bäst.

Ring eko­no­mi- och skuldråd­giv­ninge

Ekonomi- och skuldrådgivarna nås per telefon mån.–fre. kl. 9 – 12.

Du kan få svar på många frågor redan under telefonsamtalet. Reservera tid för samtalet och förbered dig på att ge information om dina inkomster, utgifter och skulder.

Ring numret 029 56 61827.

På numret får du också information om uträttande av ärenden på vardagar kl. 8 –16.15.

Boka in ett möte

Om du vill boka in ett möte kan du ta kontakt per telefon eller via e-tjänsten. Du kan träffa en ekonomi- och skuldrådgivare på plats eller på distans.

Be­sök eko­no­miråd­giv­ning­en

Ekonomirådgivningen ger hjälp i mindre och större ekonomifrågor. Du kan kontakta Ekonomirådgivningen utan att boka tid, med låg tröskel.

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen