Egent­li­ga Fin­lands rätts­hjälps­by­rå

Till by­råns in­ne­håll

An­vänd e-tjäns­ten

Uträtta dina ärenden elektroniskt när det passar dig bäst.

Ring eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning­en

Ekonomi- och skuldrådgivarna nås per telefon mån.–fre. kl. 9 - 12.

Du kan få svar på många frågor redan under telefonsamtalet. Reservera tid för samtalet och förbered dig på att ge information om dina inkomster, utgifter och skulder.

Ring numret 029 56 60430.

På numret får du också information om uträttande av ärenden mån.-fre. kl. 8 - 16.15.

Boka in ett möte

Om du vill boka in ett möte kan du ta kontakt per telefon eller via e-tjänsten. Du kan träffa en ekonomi- och skuldrådgivare på plats eller på distans

Be­sök eko­no­miråd­giv­ning­en

Ekonomirådgivningen ger hjälp i mindre och större ekonomifrågor. Du kan kontakta Ekonomirådgivningen utan att boka tid, med låg tröskel.

Gen­vä­gar

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen