Skilsmässa

Ett äktenskap kan dömas att upphöra genom ett beslut av domstolen (skilsmässa/äktenskapsskillnad). Det är möjligt att få skilsmässa efter en betänketid på sex månader eller utan betänketid, om makarna utan avbrott har bott åtskils de två senaste åren. Domstolen utreder inte orsakerna till ansökan om skilsmässa i samband med handläggningen av ärendet.

Publicerad 25.8.2021