Äktenskapsskillnad

Med äktenskapsskillnad avses här upplösning av både äktenskap och registrerat partnerskap. Samma blanketter och anvisningar lämpar sig för båda situationerna.

Publicerad 27.3.2023