Överklagande av beslut genom besvär

Genom besvär får ändring sökas i ett beslut genom vilket en myndighet har avgjort ett förvaltningsärende eller avvisat det.

Publicerad 26.11.2020