Päätöksiä koskevat julkiset kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiä koskevat kuulutukset ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa

Ympäristönsuojelulain 197 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus ja päätös on pidettävä nähtävillä vähintään muutoksenhaulle säädetyn ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Vesilain 15 luvun 5 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava hakemusasiaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava vesitaloushankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Maa-aineslain 20 c §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on annettava maa-aineslupaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.


Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.12.2020 nro 20/0174/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Turku.pdf (pdf, 0.78 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.12.2020 nro 20/0173/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Vantaa, Tuusula.pdf (pdf, 0.79 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 1.12.2020 nro 20/0082/1, valitus vesitalousasiassa, Juva (pdf, 0.38 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.11.2020 nro 20/0166/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Marttila (pdf, 0.36 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.11.2020 nro 20/0167/3, valitukset ympäristölupa-asiassa, Vantaa (pdf, 0.95 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.11.2020 nro 20/0165/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Helsinki.pdf (pdf, 1.27 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.11.2020 nro 20/0164/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Espoo, Kirkkonummi.pdf (pdf, 1.14 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 26.11.2020 nro 20/0081/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Pudasjärvi (pdf, 0.42 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 24.11.2020 nro 20/0163/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Tornio.pdf (pdf, 0.61 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.11.2020 nro 20/0162/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Pertunmaa.pdf (pdf, 0.72 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.11.2020 nro 20/0161/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Oulu.pdf (pdf, 0.64 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.11.2020 nro 20/0080/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Kauhajoki (pdf, 0.36 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.11.2020 nro 20/0079/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Oulu, Muhos ja Utajärvi (pdf, 0.48 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17.11.2020 nro 20/0160/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Forssa.pdf (pdf, 0.82 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16.11.2020 nro 20/0078/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Teuva (pdf, 0.49 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.11.2020 nro 20/0159/3, valitukset ympäristölupa-asiassa, Kittilä (pdf, 0.58 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.11.2020 nro 20/0158/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Nurmijärvi.pdf (pdf, 0.32 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.11.2020 nro 20/0157/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Pori (pdf, 0.64 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.11.2020 nro 20/0077/1, valitus vesitalousasiassa, Oulu (pdf, 0.35 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.11.2020 nro 20/0076/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Rauma (pdf, 0.37 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 11.11.2020 nro 20/0075/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Oulu ja Muhos (pdf, 0.39 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 6.11.2020 nro 46/2020, valitus ympäristölupa-asiassa, Kaustinen.pdf (pdf, 0.2 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 6.11.2020 nro 45/2020, valitus ympäristölupa-asiassa, Kaustinen.pdf (pdf, 0.32 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 5.11.2020 nro 20/0153/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Naantali (pdf, 0.39 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 3.11.2020 nro 20/0151/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Kangasala.pdf (pdf, 0.7 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 3.11.2020 nro 20/0150/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Kangasala.pdf (pdf, 0.4 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.10.2020 nro 20/0149/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Nykarleby (pdf, 1.12 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.10.2020 nro 20/0148/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Nykarleby.pdf (pdf, 1.11 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.10.2020 nro 37/2020, valitus vesitalousasiassa, Pori.pdf (pdf, 0.22 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.10.2020 nro 20/0147/3, valitus ympäristölupa-asiassa,Merijärvi (pdf, 0.32 Mt) Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.10.2020 nro 20/0073/1, valitus ympäristölupa-asiassa, Naantali (pdf, 0.41 Mt)
 
Julkaistu 4.12.2020