Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä

Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän tehtäväksi on määritetty ilmenneiden ongelmien ja kysymysten perusteella antaa tulkinta- ja menettelytapasuosituksia päämiesten asioiden hoitamisen kannalta tärkeistä periaatteista ja yhdenmukaisista toimintatavoista valtion oikeusaputoimistojen tuottamassa yleisessä edunvalvonnassa.

Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän asettamispäätös 2017 - 2018 (pdf, 0.13 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän 3/2017 kokouksen yhteenveto (pdf, 0.2 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän 2/2017 kokouksen yhteenveto (pdf, 0.2 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän 1/2017 kokouksen yhteenveto (pdf, 0.3 Mt)
 
Julkaistu 2.11.2017