Tiedotteet

Oikeusaputoimistojen digitaaliset palvelut

Mistä oikeusasioihin voi hakea apua?

Rikosasian kulku haasteesta rangaistuksen määräämiseen

Riita-asia voi päättyä tuomioon tai sovintoon

Lapsen huoltoa koskevien erimielisyyksien käsittely

Velan vieminen ulosottoon ja sen perintä

Viranomaisen ratkaisusta voi valittaa hallinto-oikeuteen

Edunvalvonta - kun asioistaan ei enää voi huolehtia itse

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Oikeusministeriöllä ei ole toimivaltaa ottaa kantaa yksittäistapauksiin. Tuomioistuimen ratkaisuun tyytymätön voi hakea siihen muutosta tuomioistuimen antaman valitusosoituksen mukaisesti.

Se, joka katsoo, että viranomainen tai virkamies on menetellyt lainvastaisesti, voi saattaa asian valtioneuvoston oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittavaksi kirjallisella kantelulla.