Koronavirukseen varautuminen oikeuslaitoksessa

Oikeusministeriö ja hallinnonalan virastot seuraavat koronavirustilannetta ja ohjeistusta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Asioinnissa oikeushallinnon virastojen kanssa tulisi ensisijaisesti käyttää sähköisiä asiointipalveluja sekä puhelinta ja sähköpostia. Hallinnonalan virastot viestivät vastuualueensa asioista ja oman sektorinsa varautumisesta. Lue tästä tarkemmin oikeusministeriön verkkosivuilta

Oikeushallinnon tiedotteita koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta valtioneuvoston sivustolla vn.fi:

THL: Epidemiatilanne ja ohjeet

Korona-aiheiset tiedotteet

Tiedotteet

Oikeusaputoimistojen digitaaliset palvelut

Mistä oikeusasioihin voi hakea apua?

Rikosasian kulku haasteesta rangaistuksen määräämiseen

Riita-asia voi päättyä tuomioon tai sovintoon

Lapsen huoltoa koskevien erimielisyyksien käsittely

Velan vieminen ulosottoon ja sen perintä

Viranomaisen ratkaisusta voi valittaa hallinto-oikeuteen

Edunvalvonta - kun asioistaan ei enää voi huolehtia itse

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Tuomioistuimen ratkaisuun tyytymätön voi hakea siihen muutosta tuomioistuimen antaman valitusosoituksen mukaisesti.

Jos koet, että viranomainen tai virkamies on menetellyt lainvastaisesti, voit kannella asiasta valtioneuvoston oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.