Mel­lers­ta Öster­bot­tens och Öster­bot­tens rätts­hjälps­by­rå

Till by­råns in­ne­håll

Di­gi­tal ären­de­han­te­ring


Uträtta ärenden digitalt när det passar dig bäst.

I den digitala ärendehanteringen kan du göra en preliminär beräkning för att se om du har rätt till rättshjälp och du kan lämna en ansökan om rättshjälp.

Kom på be­sök

Om du besöker något av våra verksamhetsställen kan du få hjälp med att uträtta ärenden utan tidsbokning.


För ett personligt möte måste du reservera en tid.


Se kontaktuppgifterna längst ner på sidan.


Du kan träffa ett offentligt rättsbiträde via en video på din egen enhet.
An­vis­ning för kun­der un­der co­ro­nae­pi­de­min
Byrån betjänar vardagar under ämbetstid kl. 8.00–16.15. Kontakten med byrån och kundmötena sker på byrån eller distans. Om du misstänker att du har blivit smittad med coronaviruset, har symtom på influensa eller har utsatts för coronaviruset, kontakta byrån för att komma överens om ett möte på distans eller för att ändra tiden för mötet.

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen