Offentlig rättshjälp

Rättshjälpsbyrån är ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde. Dess uppgift är att tillhandhålla rättshjälpstjänster. Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå hör från och med 1.10.2016 till Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.

Offentlig rättshjälp

Byråerna är öppna från måndag till fredag 8.00 - 16.15 och betjänar sina kunder endast via tidsbeställning.

Tid bokas genom att ansöka om rättshjälp elektroniskt eller genom att ringa till närmsta verksamhetsställe. (Elektronisk tidsbokning gäller i det här skedet endast rättshjälpsärenden)

Vasa verksamhetsställe - offentlig rättshjälp

OBS! Intressebevakningens konktaktuppgifter finns på deras egna sidor.


Besöksadress: Justitiehuset, Korsholmsesplanaden 43, 3. vån., 65100 Vasa

Telefonnummer: Tidsbeställning 029 566 1249 (må-fre kl. 09:30-11:00 och 13:00-14:30
Fax: 029 566 1241
E-post: pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 029 566 1240
Vasa verksamhetsställe, ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningen är öppen 8:00-16:15. Tid för besök hos rådgivare bokas per telefon eller besök.Besöksadress: Wolffskavägen 35, 65200 Vasa

Telefonnummer: 029 56 61245
E-post: pohjanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Karleby verksamhetsställe - offentlig rättshjälp

OBS! Intressebevakningens konktaktuppgifter finns på deras egna sidor.


Besöksadress: Ämbetshuset, Torggatan 40, 67100 Karleby

Telefonnummer: 029 566 1270
Fax: 029 566 1289
E-post: pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Karleby verksamhetsställe, ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningen är öppen 8:00-16:15. Tid för besök hos rådgivare bokas per telefon eller besök.Besöksadress: Fabriksgatan 3-5, 67100  Karleby

Telefonnummer: 029 56 61245
E-post: pohjanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Jakobstads verksamhetsställe - offentlig rättshjälp

OBS! Intressebevakningens konktaktuppgifter finns på deras egna sidor.


Besöksadress: Ämbetshuset Ebba Brahe, Kanalesplanaden 1, 2 vån, 68600 Jakobstad
Postadress: Pb 114, 68601 Jakobstad

Telefonnummer: 029 566 1266
Fax: 029 566 1269
E-post: pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
 
Publicerad 20.9.2019